اولین وبسایت دفاتر ملا نایینی در عید فطر۱۳۹۲/۰۵/۱۸توسط حضرت آیه الله حاج شیخ احمد سلطانی اصفهانی افتتاح گردید.

تیر ۶, ۱۳۹۳ molla 0

اولین وبسایت اصلی دفاتر ملا نایینی  molla-naeini.ir در روز عید فطر ۱۴۳۴ (۱۳۹۲/۰۵/۱۸) توسط حضرت آیه الله حاج شیخ احمد سلطانی اصفهانی افتتاح گردید و [بهتر و بیشتر بدانید…!]